همکاری با ما

Eight باتوجه به غنای علمی و جذابیت بالای بصری و تنوع محصولات کمک‌آموزشی خود، در راستای کمک به روند آموزشی نهایت تلاش خود را به جای آورده است و توانسته به اندازه قابل توجهی خود نمایی کند.

جهاد دانشگاهی همکاری جامع و شایسته ای با موسسات و آموزشگاههای زبان انگلیسی کشور که خواستار تدریس این منبع آموزشی هستند، خواهد داشت.

همچنین باتوجه به وجود دانش فنی تولید این‌گونه منابع آموزشی در جهاد دانشگاهی، پیشنهادات همکاری برای تولید نمونه‌های جدید و منابع آموزشی روزآمد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مرکز تدوین منابع آموزشی

نشانی پستی: قزوین، خیابان فلسطین شرقی ابتدای خیابان توحید، شماره ۱۸۰

تلفن: ۳۳۳۳۷۶۹۱-۰۲۸ / نمابر: ۳۳۳۲۵۲۰۴-۰۲۸

مرکز نشر و توزیع

تهران – انتشارات جنگل خیابان انقلاب اسلامی ، خیابان 12 فروردین، خیابان لبافی‌نژاد، نرسیده به خیابان منیری جاوید(اردیبهشت)، شماره 185، کد پستی 1314965155، شماره تماس 54113-021