ساعت تحقیق و تالیف
ساعت تحقیق و تالیف
شمارگان نشر
شمارگان نشر
مرکز آموزشی
مرکز آموزشی
درباره Eight
اصول آموزشی مجموعه Eight

از سال 1392 هجری شمسی باهمت جوانان خلاق و دانشمند ایرانی، طرح ملی تألیف اولین مجموعه‌ی آموزش زبان انگلیسی در ایران آغاز شد و بعد از سه سال مطالعات پایه، فناوری بومی تولید کتب آموزش زبان‌های خارجی به دست آمد. این مجموعه فاخر آموزشی که با عنوان Eight و باهدف آموزش زبان انگلیسی به جوانان و بزرگسالان تولیدشده است از منظر محتوای علمی، هویت فرهنگی، آراستگی و پیراستگی ظاهر و مشخصات گرافیکی، تنوع محصولات کمک‌آموزشی و تأمین نیازهای فرا گیران مسلمان در محیط EFL بی‌نظیر است.

رویکردهای خلاقانه هنری، علمی و فرهنگی Eight راهی نو در تألیف متون آموزش زبان‌های خارجی گشوده است که می‌تواند برای کشورهای اسلامی و سایر کشورهایی که همچون ایران عزیز، فرهنگی غنی و پیشینه‌ای ستودنی دارند الگو باشد. تولید مجموعه‌ی آموزشی Eight آغاز حرکتی رو به رشد است که نهال بالنده‌ی آن در جهاد دانشگاهی روییده است و امید آن می‌رود که در آینده‌ای نزدیک در آموزشگاه‌ها و دانشگاه‌های کشورهای مسلمان به ثمر بنشیند.

چرا Eight