بازدید رئیس جهاد دانشگاهی کشور از پروژه کتب زبان انگلیسی Eight

به گزارش ایسنا دکتر حمیدرضا طیبی رئیس جهاد دانشگاهی کشور روز یکشنبه ششم مرداد ماه سال جاری با حضور در مرکز تالیف کتب زبان انگلیسی Eight از روند اجرایی این پروژه بازدید کرد.

در این بازدید طیبی ضمن تشکر و قدردانی از اعضای گروه پروژه ملی Eight، در جلسه ای با مدیران اجرایی این پروژه در جریان روند تهیه و تولید محتوای این کتاب ها قرار گرفت.

در ادامه بازدید رئیس جهاد دانشگاهی برنامه‌های پیش روی این پروژه در زمینه‌های مختلف تولید محتوا، طراحی گرافیک، تصویرسازی و عکاسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
طیبی به همکاران این مجموعه تاکید کرد: در این موضوع باید ارتباط قوی‌تری با وزارت آموزش و پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی برقرار شود.

رئیس جهاد دانشگاهی کشور پیشنهاد داد که شرایط بازدید حضوری دکتر عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از روند این پروژه فراهم شود.

به گزارش ایسنا پروژه کتاب Eight از سال ۹۱ توسط جهاد دانشگاهی آغازشده و با توجه به لحاظ شدن روش های روز در تولید آن، سطح کیفی بالایی دارد.