آغاز تدریس کتاب 3B در پنج استان کشور

پس از اتمام مراحل نگارش و چاپ کتاب 3B ، تدریس آزمایشی این کتاب در ٥ استان کشور ازجمله البرز، قم، تهران، قزوین و آذربایجان غربی از دی ۹۷ آغاز شد. در کتاب 3B به موضوعاتی همچون خانه و کارهای مربوط به آن  (At home)، ورزش و سرگرمی (Sports and leisure)،داستان های زندگی (Life stories) و جهان پیرامون ما  (The world around us) پرداخته شده است.