تدریس سراسری کتاب 2A در تمام استان ها

با توجه به اتمام تدریس آزمایشی کتاب 2A در پنج استان کشور، تدریس سراسری این کتاب در کلیه واحدهای جهاد دانشگاهی کشور از تابستان ٩٨ آغاز خواهد شد. در این کتاب به موضوعاتی همچون برنامه‌ها و فعالیت‌ها (Plans and Activities)، غذا (Food)، لباس‌ها (Clothes) و سلامتی (Health) پرداخته می‌شود.