تخفیف نسخه الکترونیکی کتابهای Eight

  چهار جلد اول کتاب  1A- 1B -2A-2B) Eight) با تخفیف 40 درصدی و چهار جلد دوم ( (3A-3B- 4A-4B) با تخفیف 33 درصدی در سایت http://fidibo.com  به فروش می رسد. فراگیران می توانند هر جلد از کتاب Eight  را با پرداخت 15000 تومان در این سایت تهیه نمایند. هم چنین با ارایه کد تخفیف hifidibo در اولین خرید، کتابها را با 40% تخفیف 6000 تومان ارزان ترخریداری کنید.