آغاز تدریس کتاب 4A در پنج استان کشور

پس از اتمام مراحل نگارش و چاپ کتاب 4A، تدریس آزمایشی این کتاب در ٥ استان کشور از بهار ۹۸ آغاز شد.

پس از اتمام مراحل نگارش و چاپ کتاب 4A ، تدریس آزمایشی این کتاب در ٥ استان کشور ازجمله البرز، قم، تهران، قزوین و آذربایجان غربی از بهار ۹۸ آغاز شد.

در کتاب 4A به موضوعاتی همچون تجربه  (Experiences)، غذا و رستوران (Food and Restaurants)،اخبار و داستان (News and Stories) و آینده نگری (Looking Ahead) پرداخته می‌شود.