آغاز تدریس کتاب 2B در پنج استان کشور

پس از اتمام مراحل نگارش و چاپ کتاب 2B، تدریس آزمایشی این کتاب در ٥ استان کشور از مرداد ۹۷ آغاز شد.

پس از اتمام مراحل نگارش و چاپ کتاب 2B، تدریس آزمایشی این کتاب در ٥ استان کشور ازجمله البرز، قم، تهران، قزوین و آذربایجان غربی از مرداد ٩٧ آغاز شد.

 در کتاب 2B به موضوعاتی همچون توانایی ها و در خواست ها (Abilities and Requests)، رویدادهای گذشته (Past Events)،مکالمات تلفنی (on the Phone) و برنامه های آینده (Future Plans) پرداخته می‌شود.