رییس جهاد دانشگاهی: تولید مجموعه آموزشی Eight آغاز یک حرکت رو به رشد

رییس جهاد دانشگاهی کشور بیان داشت: تولید مجموعه آموزشی Eight آغاز یک حرکت روبه رشدی است که درخت پربار آن در جهاد دانشگاهی روییده است.

 

محمدرضا طیبی: از سال 1392 با همت جوانان خلاق و دانشمند ایرانی، طرح ملی تالیف اولین مجموعه آموزش زبان انگلیسی در ایران آغاز شد که بعد از سه سال مطالعات پایه و میان رشته ای، فناوری بومی تولید کتب آموزش زبان های خارجی بدست آمد.

 

این مجموعه فاخرآموزشی که با عنوان Eight  و با هدف آموزش زبان انگلیسی برای جوانان و بزرگسالان تولید شده، مجموعه ای هست که از جهت محتوای علمی، هویت فرهنگی، ظاهر گرافیکی ، تنوع محصولات کمک آموزشی و تامین نیازهای فراگیران مسلمان در محیط EFL بی نظیر است.

 

رویکردهای خلاقانه هنری، علمی و فرهنگی Eight  مسیری جدید در تالیف متون آموزش زبان های خارجی گشوده که می تواند برای سایر کشورهای اسلامی و کشورهایی که همچون ایران عزیز، فرهنگی غنی و پیشینه ای ستودنی دارند، الگو باشد.

 

تولید مجموعه آموزشی Eight آغاز یک حرکت روبه رشدی است که درخت پربار آن در جهاد دانشگاهی روییده و امید آن می رود که در آینده ای نزدیک میوه های خوش رنگ آن در آموزشگاه ها و دانشگاه های کشور های مسلمان به ثمر بنشیند.