آزمون و گواهی نامه

ارزشیابی آموزشی

برای ارزشیابی میزان موفقیت فراگیران در دوره­های آموزشی، از آزمون­های میان­ ترم، پایان­ ترم و ارزشیابی کلاسی استفاده می­شود و هر کدام از موارد فوق سهم مربوط به خود را در اختصاص امتیاز نهایی به فراگیران دارد. جلسه دهم امتحان میان ترم و جلسه بیستم امتحان پایان ترم برگزار می گردد.

نمره قبولی برای صدور گواهینامه کسب 75 امتیاز از مجموع 100 امتیاز دوره می­ باشد.

تبصره: برای دوره­ زبان انگلیسی بزرگسالان، کسب 75 امتیاز از مجموع 100 امتیاز ضروری است.

صدور گواهینامه پایان دوره

در صورت اتمام موفقیت­آمیز هر کدام از دوره­های آموزشی ، به فراگیران گواهینامه معتبر جهاددانشگاهی اعطاء خواهد شد.

گواهی‌نامه‌های Eight در جهاد دانشگاهی در سه زمان قابل صدور است:

  1. پایان دوره مبتدی (Basic) (با امضای معاون آموزشی واحد استانی)
  2. پایان دوره متوسط (Intermediate) (با امضای معاون آموزشی واحد استانی)
  3. پایان دوره پیشرفته (Advanced) (با امضای معاون آموزشی واحد استانی وجهاد دانشگاهی کشور)

گواهی نامه پایان دوره مبتدی، متوسطه و مقطع پیشرفته به زبان انگلیسی صادر می‎شود.