آزمون و گواهینامه

ارزشیابی آموزشی

برای ارزشیابی میزان موفقیت فراگیران در دوره­های آموزشی، از آزمون­های میان­ ترم، پایان­ ترم و ارزشیابی کلاسی استفاده می­شود و هر کدام از موارد فوق سهم مربوط به خود را در اختصاص امتیاز نهایی به فراگیران دارد. جلسه دهم امتحان میان ترم و جلسه بیستم امتحان پایان ترم برگزار می گردد.

نمره قبولی برای صدور گواهینامه کسب 75 امتیاز از مجموع 100 امتیاز دوره می­ باشد.

تبصره: برای دوره­ زبان انگلیسی بزرگسالان، کسب 75 امتیاز از مجموع 100 امتیاز ضروری است.

صدور گواهینامه پایان دوره

در صورت اتمام موفقیت­ آمیز هر کدام از دوره­های آموزشی ، به فراگیران گواهینامه معتبر  اعطاء خواهد شد.

گواهینامه‌ های Eight در سه مقطع زمانی قابل صدور است:

  1. پایان دوره مبتدی (Basic)
  2. پایان دوره متوسط (Intermediate) 
  3. پایان دوره پیشرفته (Advanced) 

گواهینامه های مربوط به هر مقطع به زبان انگلیسی صادر می‎شود.