مقررات آموزشی:

  1. نمره قبولی زبان آموزان در پایان ترم 75 از 100 است.
  2. فراگیرانی که مایل به شرکت در دوره های آموزش حضوری باشند، می توانند با ارسال گواهینامه پایان دوره مجازی خود که از طریق این سامانه دریافت کرده اند، بدون نیاز به آزمون تعیین سطح در دوره های حضوری ثبت نام کنند.

  

شرایط انصراف:

  • انصراف از طریق پروفایل کاربری باید با ارسال پیام به مدیر سامانه اعلام گردد.
  • در صورت انصراف فراگیر طبق یکی از شرایط زیر عمل خواهد شد:
  • اگر انصراف کتبی فراگیر تا 24 ساعت قبل از تشکیل کلاس باشد، 90% شهریه مسترد خواهد شد.
  • اگر درخواست انصراف همزمان با تشکیل اولین کلاس باشد، 70% شهریه مسترد خواهد شد.
  • پس از پایان جلسه دوم، انصراف پذیرفته نمی شود.