انعقاد تفاهم‌نامه بین جهاد دانشگاهی و اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان

تفاهم‌نامه‌ای بین جهاد دانشگاهی و اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان سمنان منعقد شد و مقرر شد 3500 دانش‌آموز نخبه، زبان انگلیسی را با سیستم آموزشی کتاب‌های Eight فرابگیرند. به گزارش ایسنا، تفاهم‌نامه آموزشی بین جهاد دانشگاهی و اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان در شهر سمنان منعقد شد.