رضایت فراگیران مجموعه Eight از ساختار هنری کتب

تدریس آزمایشی مجلدهای کتب Eight از ترم پاییز سال 96 آغاز شد که در این راستا، پس از پایان هر ترم تحصیلی مجموعه Eight، نظرات اساتید و فراگیران در مورد نقاط ضعف و قوت هر جلد در قالب فرم‌های نظرسنجی دریافت شد تا از آن‌ها در بهبود سطح کیفی کتاب‌ها بهره گرفته شود.

 

تدریس آزمایشی مجلدهای کتب Eight از ترم پاییز سال 1396 در استان‌های البرز، قم، تهران، خراسان رضوی، قزوین و آذربایجان غربی آغاز شد. در این راستا، پس از پایان هر ترم تحصیلی مجموعه Eight، نظرات اساتید و فراگیران در مورد نقاط ضعف و قوت هر جلد در قالب فرم‌های نظرسنجی دریافت شد تا از آن‌ها در بهبود سطح کیفی کتاب‌ها بهره گرفته شود.

 

 فرم نظرسنجی فراگیران مشتمل بر 20 سؤال بود که سطح کمی و کیفی کتاب را از منظرهای مختلف مورد ارزیابی قرار می‌داد. یکی از این جنبه‌ها بعد هنری کتب است؛ ازآنجایی‌ که در کتب آموزشی دو عنصر محتوا و تصویر نقش بسزایی را در انتقال پیام ایفا می‌کنند، لذا در بخش هنری بهره‌مندی از رنگ‌های مناسب و متنوع، طراحی کاراکترهای متناسب با فرهنگ ایرانی و اسلامی، به‌کارگیری روش‌های واحد برای تیپ‌سازی و طراحی فضا در تمام دروس از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ازاین‌رو یک مرحله نظرسنجی بین تمامی فراگیران استان‌های پایلوت که تعداد آن‌ها به 98 نفر می‌رسید انجام گرفت تا نقاط ضعف و قوت کتاب از منظر هنری شناسایی شود.

 

 اعضای شورای برنامه‌ریزی گروه Eight پس از تحلیل و بررسی نتایج اعلام کرد که سطح رضایت‌ مندی فراگیران از بخش هنری بالا بوده به‌گونه‌ای که 75 درصد از آنها نسبت به  فونت  نوشتاری کتاب، وضوح و سایز تصاویر ، تصویرسازی و عکاس‌ها رضایت کافی را داشته اند.