رضایت فراگیران مجموعه Eight از محتوای آموزشی کتب

با توجه به تدریس آزمایشی مجلدهای کتب Eight از پاییز سال 96 پس از پایان هر ترم، نظرات اساتید و فراگیران در مورد نقاط ضعف و قوت هر جلد در قالب فرم‌های نظرسنجی دریافت شد تا از آن‌ها در بهبود سطح کیفی کتاب‌ها بهره گرفته شود.

 

با توجه به نهایی شدن تألیف و طراحی 8 جلد نخست مجموعه زبان انگلیسی Eight و همچنین با اجرای موفقیت‌آمیز نخستین کارگاه آموزشی مهارت‌های تدریس زبان انگلیسی این مجموعه ویژه مدیران گروه‌های زبان خارجی واحدها و سازمان‌های جهاد دانشگاهی، تدریس آزمایشی اولین جلد کتب Eight از ترم پاییز سال 1396 در استان‌های البرز، قم، تهران، خراسان رضوی، قزوین و آذربایجان غربی آغاز شد.

 

 در این راستا، پس از پایان هر ترم، نظرات اساتید و فراگیران در مورد نقاط ضعف و قوت هر جلد در قالب فرم‌های نظرسنجی دریافت شد تا از آن‌ها در بهبود سطح کیفی کتاب‌ها بهره گرفته شود.

 

فرم نظرسنجی فراگیران مشتمل بر 20 سؤال بوده و سطح کمی و کیفی کتاب را از منظرهای مختلف ازجمله از بعد آموزشی مورد ارزیابی قرار می‌داد.

 

پس از برگزاری نظرسنجی مربوطه در هر 6 استان و با شرکت فراگیران دوره‌ها، نتایج جهت تحلیل و بررسی به شورای برنامه‌ریزی گروه Eight ارسال شد تا ازآن‌جهت پیاده‌سازی اصلاحات موردنیاز بهره گرفته شود.

 

در بررسی محتوای آموزشی کتاب ، عناصر و مهارت‌های مختلف زبانی مانند (grammar, vocabulary, pronunciation, speaking, writing, listening, reading)، جذابیت محتوا و همچنین کاربردی بودن تمارین مورد ارزیابی قرار گرفت.

 

تحلیل و بررسی نتایج این نظرسنجی حاکی از رضایتمندی مطلوب فراگیران در اکثر بخش‌ها می باشد. به‌عنوان‌مثال در بخش تلفظ (pronunciation)، ابتدا واحدهای زنجیری (segmental features) و سپس واحدهای زبر زنجیری (suprasegmental features) به فراگیران آموزش داده می‌شود که با استقبال 74 درصدی آن‌ها مواجه شده.

 

توالی ارائه مطالب به این شکل در بخش تلفظ (pronunciation) مطلوب مدرسان این کتاب نیز بوده است. این در حالی است که اغلب کتاب‌های مکالمه زبان موجود در بازار فقط در بخش تلفظ بر روی واحدهای زبر رنجیری (suprasegmental features) تمرکز داشته که خیلی هم سو با نیاز فراگیران ایرانی نیست.

 

تجربه نشان داده که بسیاری از زبان آموزان ایرانی حتی در سطوح پیشرفته هیچ نوع آشنایی و شناختی با علائم آوائی (phonetic symbols) نداشته که در نوع خود ضعف محسوب می‌شود. در بخش دستور زبان (grammar)، سعی بر آن شد تا مطالب با در نظر گرفتن سطح سختی آن‌ها (level of difficulty) از آسان به سخت ارائه شود.

 

 علاوه بر آن قرار بر آن شد تا جداول دستوری در این بخش قابل‌فهم و تمارین نیز کاربردی باشند که با اقبال 83 درصد زبان آموزان مواجه شد. علاوه بر این 72 درصد فراگیران با نحوهٔ ارائه لغات (vocabulary) در بخش‌های مختلف کتاب موافق بودند.

 

از دیگر نکات جالب و جدید در این کتاب وجود بخشی مجزا تحت عنوان مهارت نوشتاری (writing) که از همان ابتدای کتاب وجود دارد که موجب رضایتمندی 68 درصدی فراگیران شد.