محتوای مکمل کتب Eight به بازار عرضه می شود.

پس از اتمام نگارش و ویراش 16 جلد کتب مجموعه Eight، قرار بر این شد تا متناسب با هر سطح کتاب دانش‌آموز، کتاب داستانی تهیه، تدوین و به بازار عرضه شود.

 

پس از اتمام نگارش و ویراش 16 جلد کتب مجموعه Eight، قرار براین شد تا متناسب با هر سطح کتاب دانش‌آموز، کتاب داستانی تهیه و تدوین شود تا فراگیران بتوانند در معرض لغات و اصطلاحات بیشتری قرار بگیرند.

ازآنجایی‌که درک مطلب (Reading Comprehension) فراگیران زبان انگلیسی همیشه در آزمون‌های زبان مورد سنجش قرارگرفته و از اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است تهیه و تدوین کتب داستان درزمینهٔ ارتقا درک مطلب زبانی فراگیران می‌تواند کمک بسزایی به آن‌ها داشته باشد.

علاوه بر کتاب داستان، گردآوری تمام لغات و اصطلاحات کتاب‌های Eight در قالب یک فرهنگ لغت جامع در دستور کار است. در این فرهنگ لغت، علائم آوایی (phonetic symbols)، نقش کلمات در جمله (part of speech)، ارائه مثال‌های متنوع و نکات گفتاری و نوشتاری همانند دیگر فرهنگ‌ لغات اراِئه می شود.