آغاز تدریس کتاب 1A در پنج استان کشور

پس از اتمام مراحل نگارش و چاپ کتاب 1A، تدریس آزمایشی این جلد در ٥ استان کشور از مهرماه ٩٦ آغاز شد.

 پس از اتمام مراحل نگارش و چاپ کتاب 1A، تدریس آزمایشی این جلد در ٥ استان کشور از قبیل البرز، قم، تهران، قزوین و آذربایجان غربی از مهر ٩٦ آغاز شد.

 در کتاب 1A به موضوعات احوال‌پرسی (Greetings)، ملیت‌ها (Nationalities)، اشیا (Objects Around You) و زمان (Time) پرداخته شده است.